Villkor


Förutsättningarna för att ta lån hos Enklare

Det här är en text som beskriver villkoren för dig som ska ansöka om lån hos Enklare. Den beskriver hur vi hanterar dina personuppgifter samt andra villkor vid användning av vår tjänst.

Enklare är ett företag som arbetar aktivt med frågor kring hantering av personuppgifter – i syfte att det ska ske på ett så korrekt sätt som möjligt med största respekt för din personliga integritet. För oss är det viktigt med transparens – du ska alltid veta vilka uppgifter vi samlar in och på vilket sätt vi behandlar de inom ramen för vår verksamhet. För att vi ska kunna utföra de tjänster som vi erbjuder, exempelvis när vi jämför lån, så måste vi samla in en del uppgifter om dig som kund.

Vi samlar exempelvis in lån när du gör en låneansökan hos som vi i sin tur skickar vidare till de partners som vi samverkar med, samt när du själv tar kontakt med oss alternativt att du gör ett besök på vår hemsida. Det följer av de krav som ställs på oss enligt svensk lag, samt de villkor som följer av att vi har tillstånd från Finansinspektionen.  När vi samlar in uppgifter så gör vi det inte bara för att kunna utföra våra tjänster, utan också för att förebygga olika typer av ekonomisk brottslighet såsom penningtvätt.


Enklare är även ålagda att göra kontroller
Detta med avseende på personer i politisk utsatt ställning, så kallade PEP-personer. En sådan kontroll gör vi i ett program som tillhandahålls av Bisnode. Vi är skyldiga att lämna ut handlingar och information till polisen eller andra rättsvårdande myndigheter, om en sådan begäran inkommer till oss. Det kan exempelvis handla om att det föreligger misstanke om penningtvätt rörande en PEP-person, eller att det finns en misstanke om en identitetskapning.


Åldersgräns och inkomstgräns för att ansöka om lån hos oss

Du måste vara minst 18 år gammal och ha full rättshandlingsförmåga för att få ansöka om lån hos Enklare. Det finns vidare ett krav på att du minst måste ha en inkomst på 120 000 per år för att få lånet. Om du i din låneansökan har med en medlåntagare så betyder det att du har delgett den personen information om dessa villkor och att den personen i sin tur har godkänt dessa.


Ansvarsfrågor

De råd och rekommendationer som Enklare ger baseras helt på den information som du som kund uppger till oss. Enklare kan således inte stå till svars för felaktig information som kund uppger till oss. Enklare lämnar råd och rekommendationer – men det är ytterst du som konsument som måste fatta beslut utifrån den samlade kunskap du har. Enklares rådgivning sker alltid helt utan kostnad för dig som kund och det är frivilligt att använda sig av de tips och råd som vi ger. Det är inte tillåtet att förfara på ett otillåtet sätt med material från Enklare – vilket innebär att du inte får kopiera eller modifiera material som skapats av Enklare. Det är givetvis tillåtet att ladda ner material från Enklare för personligt bruk.


Kundens ekonomiska situation tillmäts stor betydelse

En låneansökan hos oss beviljas enbart om personens ekonomiska ställning tillåter att denna kan ta ett lån - den som inte har förmåga att betala lånekostnaderna för ett nytt lån ska inte använda våra tjänster.


Villkoren kan förändras

Allmänna villkor revideras och förändras löpande i takt med att lagstiftning och annat i samhället förändras. Enklare förbehåller sig därför rätten att göra justeringar i villkoren – i syfte att efterleva regler och lagar. Det är därför viktigt att du håller dig uppdaterad om våra villkor i syfte att identifiera ändringar eller justeringar.

Enklare Ekonomi Sverige AB - Villkor

Så fattar vi beslut

Enklare tillämpar automatiserat beslutsfattande i de flesta ärenden vi bedömer. Det innebär att vi, automatiskt, gör en bedömning av din låneansökan baserat på ett antal olika kriterier. Det handlar som oftast om på om du har några betalningsanmärkningar, vad du tjänar, om du har skulder och andra uppgifter av det slaget. Under vissa omständigheter kan du begära att vi ska frångå den automatiska prövningen av din ansökan, för att istället pröva den manuellt. Du får i sådana fall inkomma med en begäran om manuell prövning till aktuell kreditgivare.

Den verksamhet som Enklare bedriver bedrivs i enlighet med lagar och föreskrifter. Vi följer det vi är ålagda att göra enligt penningtvättslagen och annan relevant lagstiftning – det innebär exempelvis att vi utför en slagning mot EU:s sanktionslistor och genomför en identitetskontroll på dig. Vi gör vidare en prövning om du är en person i politisk utsatt ställning – PEP. Om du inte vill bli föremål för dessa åtgärder som vi är tvungna att vidta enligt lag, så kan vi dessvärre inte ge dig möjlighet att nyttja våra tjänster.

Så behandlar vi din information


Du ska alltid ha kännedom om hur vi på Enklare hanterar dina personuppgifter. Det finns ett antal olika situationer där vi behöver samla in och hantera personlig information – däribland när vi behöver göra en identitetskontroll innan du ska ansöka om lån hos oss. Vi behöver även göra en kreditupplysning över dina ekonomiska förhållanden – innan din låneansökan vidaresänds. När vi behöver agera i enlighet med penningtvättslagen eller andra lagar på området i syfte att förebygga att brott begås kan vi också behöva hantera dina personuppgifter. En del av den data du lämnar till oss kan vi behöva sända vidare till kreditgivaren, till exempel information om vad du tjänar eller dina kontaktuppgifter om kreditgivaren behöver mer information om vad syftet med lånet är.

Vem ansvarar för personuppgiftshanteringen?


Det är Enklare Ekonomi Sverige AB, med organisationsnummer 556975-4814, som är ansvariga för de personuppgifter som du lämnar. Oavsett i vilken form du delger oss dina personuppgifter så hanterar vi dina uppgifter på samma sätt – de hanteras alltid i enlighet med vad som föreskrivs i svensk lag och uppgifterna lagras alltid i våra krypterade system. Uppgifterna kommer även att hanteras av de olika kreditgivare som Enklare samverkar med – då de ytterst är de som beslutar om du ska få lån. Enklare är mycket noggranna med att beakta din integritet när vi hanterar dina personuppgifter – har du frågor kring detta kan du fördjupa dig i den policy vi har för hantering av personuppgifter.

Enklare tar kreditupplysning


När du gör en ansökan om lån hos oss så tar vi en kreditupplysning på dig, genom UC – Upplysningscentralen. Ibland kan den ske genom ett annat upplysningsföretag – beroende på vilken långivare det är. Vi tar bara en kreditupplysning på dig – vilket beror på våra förmånliga avtal – trots det faktum att det är många olika långivare som är inne i processen. När en sådan kreditupplysning görs så får du en omfrågekopia hemskickad – där framgår det vilka uppgifter som har lämnats till oss och att det är vi som begärt den. Det fungerar på det sättet att varje långivare som sedan tittar på dina uppgifter skickar hem en omfrågekopia, vilket innebär att du kan få hem flera omfrågekopior.

  • 390 000 kunder
  • Ansök på 1 minut
  • Kundservice 09 till 21