Konjunktur med flera lån

Det är lätt att gripas av panik när börsen svänger nedåt och tappar värde i snabb fart, samtidigt blir många oroliga över sina befintliga privatlån när en lågkonjunktur råder. Det viktiga att komma ihåg är att privata lån som redan är tagna inte påverkas av en sämre ekonomiskt situation i samhället. Med det sagt är inte faran bortblåst, det är viktigt att du förbereder dig och ser till att ekonomi håller en sund nivå för att din förmåga att amortera på lånen inte försämras.

Det är ofta politiska anledningar till att vi får en lågkonjuktur, saker som handelskonflikter och en sämre inhemsk investeringskonjuktur är två av många anledningar. En konjunkturkurva som pekar nedåt brukar innebära en låg efterfrågan på diverse varor och tjänster samt att inflaktionstrycket är lägre än vanligt. En ekonomisk tillbakagång kan i många fall ha direkta effekter på det kapital du har till förfogande. Det kan också påverka din jobbsituation, att få färre arbetstimmar eller i värsta fall bli av med jobbet kan bli en verklighet i en lågkonjuktur. Att lägga upp en plan för din ekonomi under sämre ekonomiska tider kan vara en god idé så att du är ordentligt förberedd. Lägg upp en plan för ditt sparande och se över dina utgifter så som fasta kostnader. Ett sätt att börja på är att gå igenom kvitton och räkningar för att se över om det finns något du kan dra ner på.

När konjunkturen sjunker är det viktigt och bra om du kan anpassa ditt sparande för de kommande åren. I sämre tider kan du som tagit flera privatlån spara pengar genom att samla dessa till ett lån. Vi kan hjälpa dig att jämföra och samla lån så att du kan få ett lån med samma skuldbelopp du har idag. Detta gör att du kan spara pengar när ränteläget är lågt. Även om du bara har ett privatlån kan du göra en jämförelse för att se om du har möjlighet att byta långivare och på så sätt få en lägre ränta.

Ett tips är att stresstesta sin ekonomi, detta kan hjälpa dig att ta fram en plan för din ekonomi och se över amorteringen av dina privatlån. Det innebär att du undersöker hur din ekonomi skulle påverkas om en lågkonjuktur inträffade redan idag. Genom att tänka igenom olika scenarion så får du en bättre förståelse och verktyg för att klara av en sämre ekonomisk situation. Ett stresstest ger dig en överblick över hela din ekonomi och går ut på att du ställer frågor som:

  • Vad händer med din ekonomi om börsen skulle dyka med 10, 20 eller 30 procent?
  • Vilka risker innebär dina nuvarande sparformer?
  • Hur klarar du amorteringar och återbetalningar?
  • Vad händer med ditt hushålls ekonomi om du förlorar arbetet eller vid sjukdom?

Det pratas och hörs väldigt mycket från experter om att vi är på väg mot en lågkonjuktur. Det är dock väldigt svårt att med säkerhet säga hurvida tillväxten kommer försvagas på ett sådant sätt att landet hamnar i en lågkonjuktur. Ifall en recession inträffar är det viktigt att du som privatperson är väl rustad och har koll på dina inkomster och utgifter, du kan följa utvecklingen genom diverse nyhetskanaler och rapporter. Se därför till att du har koll på dina fasa och rörliga utgifter med jämna mellanrum, kolla även om du kan samla dina privatlån och skapa en buffert du kan använda dig utav under sämre tider.

Lämna en kommentar